Arhivă 1990 – 2007

Constituită ANFDUR  și afiliată la Federația Mondială a Femeilor cu Diplomă Universitară- IFUW în 1925, asociația a fost  desființată conform lozincii “Clasă contra clasă” în 1947. De-a lungul existenței sale a avut următoarele obiective clare:
– mobilizarea și încurajarea femeilor cu diplomă universitară să obțină, atât pentru ele, cât și pentru toate femeile, egalitate de șanse în toate domeniile.
– Mediatizarea necesității acurateței sociale și economice în munca asociativă, dezvoltarea spiritului de echipă, etc.

Este prima asociație care a efectuat si publicat studii de gen, cât și prima asociație care, încă din 1993, s-a străduit să schimbe în bine imaginea României peste hotare, să realizeze o structură unitară a asociațiilor de femei, Forum-ul ONG-urilor de femei, să realizeze cursuri gratuite pentru învățarea democrației, să reconstituie MICA ANTANTA PENTRU PACE A FEMEILOR DIN BALCANI.

Datorita activității complexe în țară și în străinătate, a fost afiliată încă din 1991 la IFUW, UWE, ACWW, MMM, MEF, WIDF, IAW, IFA.

A fost singura asociație din Romania invitată la Congresul Pentru Integrare Europeana – FULDA Germania, cât și cea care a scris rapoarte paralele cu raportul Guvernului, pe baza lucrărilor unor congrese naționale cu reprezentantele asociațiilor de femei și pentru femei, cu privire la problemele femeilor din România, rapoarte prezentate la:
– Conferința a IV- a Mondiala a Femeilor desfășurată la Beijing în 1995;
– Conferința Extraordinară “Beijing+1”, ONU, New York in 1996;
– Conferința Extraordinară “Beijing+5”, ONU, New York in 2000;
– Conferința Extraordinară și Conferința CEDAW, New York, ONU 2000.

A fost singura asociație care a mobilizat 36 de asociații de femei spre a scrie propunerile ONG-urilor de femei pentru proiectul « noii constituții ».
A înființat un centru multicultural, artistic și de studii feministe în comuna Dragoslavele.

1990

❖      În anul 1990,doamna Claudc Robert în dorinţa de a reactiva A.N.F.D.U.R. a trimis 13 scrisori la diferite persoane cunoscute din România. Dezamagită ca nu a primit nici un răspuns, la sugestia doamnei Doina Zaharia de la T.V.R. se adresează în scris Doamnei Ileana Mustață, care împreună cu D-na prof.Hermine Jiuga Roth și d-na Maria Antoaneta Ciochircă au fost nucleul care a renăscut A.N.F.D.U.R.

❖      La 25 oct 1990 d-na dr. Maria Antoaneta Ciochircă a reprezentat A.N.F.D.U.R.-România la Viena, prin bunăvoinţa Asociaţiei de la Dijon.

1991

❖      întâlnire internaţională organizată la Sibiu cu participarea a 36 de reprezentante din Europa

❖      Schimb de experienţă cu Asociaţiile Femeilor cu Diplomă Universitară din Franţa și Austria si vizitarea liceelor din Dijon,Graz,Viena,la ințiativa Claude Robert, organizator d-na Varveri Doina, cu participarea mai multor reprezentante din România

1992

❖      Organizarea Congresului de la Brașov-Pitești cu participare internaţională

❖      Vizite la copii bolnavi de SIDA, azile de bătrâni, cămine de copii

1993

❖      Constituirea forumului naţional al ONG-URILOR DE FEMEI

1994

❖      Organizarea întâlnirii internaționale în Maramureş

❖      Prezentarea femeilor de excepţie de naţionalitate română la „Muzeul Femeii din Bonn

❖      Participarea la seminarii organizate de Consiliul Europei la Bucureşti cu tematica legată de rolul ONG în întărirea democraţiei

1995

❖      Participarea la seminarul organizat de Consiliul Europei la Bucureşti în perioada 23-26 mai 1995-“International seminar of tolerance”

❖      Prof. Ileana Mustată susţine în cadrul workshopurilor organizate cu această ocazie tema “Probleme în învățământul românesc dupa 1989”

❖      Prezentarea femeilor române de excepţie  sec.VII-XX – Viena

❖      Omagierea femeilor de excepţie contemporane

♦♦♦ Realizarea primului curs de Ed.Civică, învățarea democraţiei și metodologia de a deveni lider parlamentar și diplomat

♦♦♦ Realizarea primului Congres National al ONG-urilor de femei și mixte

❖      Editarea cărții congresului și a statutului femeii în România în perioada de tranziție

❖      Participarea la cea de-alV-a conferinţă mondială a femeilor de la Beijing- China, distribuirea de exemplare din Cartea Congresului formurilor internaţionale, realizarea a 2 Workshop-uri pe teme de educaţie.

❖      Participarea la Congresul IFUW Yokohana-Japonia (Daniela Dragne și Anca Gheorghe)

❖      Cursuri de educatie civică în mediul rural și urban

❖      Acţiuni umanitare

❖      Participarea la Congresul Federaţiei Europene-Germania

♦♦♦ Trimiterea a două membre cu burse de 6 luni în Austria

1996

❖      Participarea la sărbătorirea unui an de la post Peking-Washinton.

❖      Rodica Sindie și Tatiana Isoo susțin în Comuna Dragoslavele cursuri de limba engleză și de gastronomie românească

❖      Participarea la programul Bina-Roy avand ca și coordonatoare pe doamnele: Maria Antoaneta Ciochircă,Ileana Mustață, Marilena lonescu și Rodica Sindie

❖      D-na Julieta Mirea este aleasă CIR și până în anul 2004 ne informează regulat de toate evenimentele din lume

1997

❖      -Participarea la Congresul Asociaţiilor de Femei și mixte la WTC cu tematica “Şanse egale ambelor sexe,tuturor etniilor,oamenilor de orice vârstă și apartenenţa politică,  șanse egale pentru mediul urban și rural, șanse egale pentru om și natură” 28-31 noiembrie

❖      -Doamna prof. Ileana Mustață a susţinui tema “Şanse egale în învățământ”

1998

❖      -Ajutorarea famililor care au suferit material în urma incediului din localitatea Soveja în data de 06.04.1998.

❖      Întâlnirea cu doamnele patron, soţii de patron și de oficiali cu tema “Implementarea tuturor femeilor care își iubesc copii și țara în acţiuni care să îmbunătațească condiţia de viață a femeilor și a copiilor din România

❖      mai-sărbătorirea Zilei Tineretului în comuna Rucari Jud. Argeş.

❖      iunie- sărbătorirea Zilei Eroilor din comuna Dragoslavele jud. Argeş

❖      octombrie-înființarea Clubului Internațional AKADEMICA (inaugurarea la restaurantul Piccolo Mondo)

1999

❖      -ciclul de conferinţe în școli în cadrul programului Bina-Roy.

2000

❖      Sărbătorirea a 75 de ani de existență ANFDUR în colaborare cu Șc.Ajutătoare nr.4, Bucureşti.

❖      Participarea cu al doilea raport în paralel cu guvernul, redactat în urma Congresului Național al reprezentanților ONG-urilor de femei și pentru femei la Conferinţa Extraordinară ONU Beijing+5. Acest raport a fost prezentat și celorlalte filiale ANFDUR din Europa.

❖      6 mai 2000-participarea la Marşul Internațional al Femeilor pentru pace, pentru implementarea platformei de la Beijing,șanse egale, legislație pentru alegeri uninominale.

2001

❖      25.01.2001-Deschiderea seriei de conferințe cultural lunare,’Femeia de la un mileniu la altul’’,organizată în sala din Calea Victorei 216.organizator filiala Bucureşti,conferenţiari :D-na muzeolog Maia Netcu,D-na teatrolog Diana Gheorghiu și D-na Prof.Dr. Valentina Tăriceanu.

❖      1.03. 2001-Balul Mărţişorului organizat de filiala Bucureşti la Curtea Sticlarilor în colaborare cu Filiala Cluj care a prezentat o paradă de modă. Elevii claselor a VIl-a de la Liceul de Coregrafie Bucureşti au prezentat un moment coregrafic și elevii Liceului de Arte Plastice au expus lucrări sub îndrumarea D-nei Ileana Dragomirescu, coordinator Prof. Ileana Mustață,  Carmen Țulucă,  Elena Bendu, Ada Măldărescu, Alexandrina Niculescu.

❖      24.03.2001- cel de al 3-lea Congres ANFDUR pentru alegerea noii conduceri pentru următorii 4 ani și desemnarea delegatului cu drept de vot pentru alegerea noii conduceri IFUW la Congresul din Canada, coordonator Filiala Bucureşti a ANFDUR în colaborare cu primăria sector 4 Bucureşti. Coordonatori : Angela Rădulescu, Alexandrina Niculescu.

❖      Participarea la Congresul IFUW din Canada unde s-a susținut “Condiţia femeii în România”‘

❖      08.10.2001-demararea proiectului educaţia și practica în școli, cu privire la colectarea selectivă și recuperarea deşeurilor de hârtie. Proiectul a fost realizat împreună cu Șc nr.310 din sectorul 6. Primăria sector 6, REMAT și Ministerul Apelor Pădurilor și protecției Mediului (filiala ANFDUR Bucureşti coordonatori : Adriana Pițigoi, Carmen  Țulucă, Elena Bendu, Alexandrina Niculescu)

❖      Pregatirea și oferirea de cadouri la Casele de îngrijire pentru bătrâni din sectorul 1 și 3 de Sfintele Paşti și Crăciun. Coordonatori:  Carmen Țulucă și Alexandrina Niculescu, filiala Bucureşti, program derulat între anii 2001 -2003, 2005-2010.

❖      Cursuri de manoalitate ținute săptămânal la şcolile ajutătoare nr 6 și 10 din București:coordonator d-na Carmen Țulucă și d-na Luciana Ferario.

❖      28.12.2001-Expoziţie de icoane cu vânzare a elevilor Liceului de arte plastice ”N.Tonitza” ce a avut loc la Primaria sectorului 1-coordonator prof. Ileana Mustață și d-na Ileana Dragomirescu-filiala Bucureşti.

2002

❖      Participarea la Centrul Euroregional pentru Democratie la simpozionul “Drepturile femeilor în cadrul UE” ,coordonator d-na Carmen Țuluca d-na Adriana Pițigoi și d-na Alexandrina Niculescu, filiala Bucureşti.

❖      Alcătuirea unui proiect cu amendamente pentru modificarea Constituției României. Iniţierea acestui proiect a fost făcuta la sugestia Filialei Bucureşti ANFDUR-preș Alexandrina Niculescu și a fost realizat împreună cu 52 de ONG-uri, fiind înaintat Parlamentului României.

❖      05.03.2002-a avut loc Balul Mărţişorului organizat de ANFDUR in Sala Ministerului de Interne in cadrul cărui a s-a organizat o expoziţie de icoanc pc sticla realizate de elevii Liceului de ArtePlastice”N.Toniza,coordinator d- na Ileana Dragomirescu.

❖      01.06.2002 Filiala Bucureşti ANFDUR în colaborare cu Primăria sector 1, BRD, Universitatea Bucureşti, Liceul de Muzică George Enescu- București clasa prof. Ana Maria Crețan, Inspectoratul Şcolar Bucureşti și RATB, au realizat sărbătorirea zilei copilului prin următoarele acţiuni:

  • Organizarea unei expoziţii a studenților de la Facultatea de arte decorative și design și a unui concert de muzică de camera cu elevi ai Liceului de Muzică George Enescu, clasa prof.Ana Maria Crețan la Primăria sector 1 Bucureşti
  • Organizarea turului Bucureștiului pentru elevi şcolilor ajutătoare din sectorul 1 – Bucureşti. Colaborare la organizarea serbării de 1 iunie în parcul Herăstrău. Toți copiii au primit cadouri (coordonatori :Alexandrina Niculescu, Carmen Țulucă, Elena Bendu, Agnes Popa, Maria Ignat, Elena Gherghina, Mioara Vlad, Luminiţa Trudlein)

❖     Participarea la Congresul IFUW DE Dubrovnic

❖     Demararea programului pilot pentru tineri și adulţi “Necesitatea educaţiei comunitar-democratice permanente”, în parteneriat cu Fundaţia Culturală ‘Ton H.Rădulescu’ și șc.nr. 11

❖     Dotarea grădiniţelor din Comunele Ţinteşti si Balotești cu jucării și cărți donate de elevii Școlii nr. 173 București prin programul “Copii ajută copii “, Organizator filiala Bucureşti ANFDUR -Coordonatori Atigela Rădulescu, Alexandrina Niculescu

♦ Dotarea cu perdele și covoare a școlii 310 sector 6 – coordonator Luminiţa Trudlein,  Carmen Țulucă, Elena Bendu, Elena Gheorghiu

❖     Organizarea de către filiala București ANFDUR în colaborare cu Primăria sector 1 a expoziţiei de pictură, sculptură, tapițerie și design,realizată de studenții facultății de Arte Decorative și Design Bucureşti, coordonatori Carmen Țulucă, Elena Bendu, Alexandrina Niculescu

❖     Participarea Doamnei Carmen Țulucă la Conferinţa “Interferenţe Religioase” cu lucrarea “Asemănări și diferențe între psiholog si preot”,care a avut loc între 1-15.12.2002 la Praga

❖     03-07.07.2002 Participarea d-nei Cătălina Constantinescu la Conferinţa internaţională a femeilor la Tovvnesvillc Australia

❖     Primirea unui camion de haine și obiecte casnice de la nucleul filialei ANFDUR din Nurenberg, nucleu format pe 10 aug 2001 prin d-na Luminiţa Trudlein..La înfiinţarea acestui nucleu au fost prezente d-nele Alexandrina Niculescu și Maria Antoaneta Ciochircă

Toate aceste obiecte mai sus menționate au fost donate şcolilor si căminelor din sectorele 1 și 6 Bucureşti. Coordonatori Alexandrina Niculescu, Carmen Țulucă, E. Bendu, E. Gherghina

2003.

❖     21.02.2003 “Viitorul României în cadrul UE” lucrare prezentată de d-na Adriana Pițigoi și D-na Alexandrina Niculescu la Institutul European din România

❖      Participarea la Congresul IFUW de la Bordeaux

❖      30 mai 2003 Oana Mosteanu și Ileana Dragomirescu prezintă expoziţia “Icoane pe sticlă”,la liceul Greco-Catolic din Bucureşti

❖      România întâmpină “Ziua Europei’ expozitie de pictură pe sticlă la Primaria sector 1 Bucureşti, prezentată de elevii Liceului “N Tonitza’, coordonator Ileana Dragomirescu

❖      Filiala București ANFDUR a participat cu proiecte la legea ’Violența în Familie”. Carmen Țulucă, Alexandrina Niculescu, E. Bendu

♦        Cadouri oferite de către Filiala Bucureşti ANFDUR la Şcoala ajutătoare din str. Balotului sector 1.

❖      În cadrul programului “Casa pe roți”au fost oferite hrană și îmbrăcăminte pentru bătrânii singuri din sectoarele 4 și 6 din București. Coordonatori Elena Bendu, Carmen Țulucă,  Elena Gherghina, Luminiţa Frudlein.

2004

❖      Participarea la congresul IFUW de la Bergan

❖      Participarea la un ciclu de conferințe”Gândirea pozitivă’ prezentate de domnul Reiner Barth și Rikky Clanacsky.

❖      pe 29 aprilie 2004 alegeri pentru conducerea ANFDUR -cu aceasta ocazie filiala Timişoara s-a desprins de ANFDUR .

❖      dec. 2004 expoziţia de pictură “Interes și admiraţie pentru elevi“ prezentată de elevii Liceului N Tonitza Ia Centrul Cultural Metropolitan: coordonator Ileana Dragomirescu

2005

❖      07.03.2005 Prezentarea ANFDUR la Muzeul Național de Istorie ce a organizat întâlnirea mai multor ONG-uri de femei cu ocazia zilei de 8 martie (a prezentat scopurile , obiectivele și realizările ANFDUR prof.Ileana Mustață

❖      2005-La centrul de zi din sectorul 4 “Eu și prietenii mei “s-au donat haine și alimente. Coordonatori Luciana Ferario, Elena Bendu, Carmen Țulucă,  Gavrilă Victoria,  Alexandrina Niculescu

❖      Participarea la sesiunea 43 a Comisiei de Dezvoltare Socială. Din 04.02.2005 ANFDUR devine Asociaţie cu Statut Special Consultativ la ECOSOC ONU

❖      04.2005 Simpozion pentru comemorarea poetei Iulia Hașdeu

♦        vizită la adăpostul pentru copii  ”Danila”

❖      conferinţa cu tema de educaţie la şcoala generală din comuna Dragoslavele (ținute de d-na dr. Maria Ciochircă lunar)

❖       octombrie 2005, prezentarea ANFDUR în localitatea Petrila (la Căminul Cultural ) în vederea înfiintării unui punct nou ,o filială ANFDUR. A fost ținută și conferinţa “CE ESTE UE ȘI STRUCTURILE EI  “.-prezentata de Tatiana Molico (comunicatori Ileana Mustață , MariIena Ionescu).

❖    acţiuni organizate de către filiala Giurgiu preşedintă Angela Bucur:

  • Simpozion cu tema “Eminescu, jurnalist la ziarul Timpul’ la Liceul Ion Barbu
  • Dezbatere cu tema “România și valorile UE” la sediul Prefecturii Giurgiu
  • 12 iunie – Masa rotundă cu tema “Ziua Dunării’
  • Conferinţa cu tema “Mişcarea feministă în trecut”  la sediul primăriei Giurgiu

❖      Masă Rotundă în parteneriat cu Fundaţia Kinderbauern, preşedintă dna Catharina Hermine Jinga Roth și Fundaţia European House of Arts-președinte d-nul Baleș-Centrul Metropolitan pentru Tineret în vederea stabiliri unei colaborări ANFDUR și Liceul N Tonitza pentru implicarea în acţiunile ocazionate de evenimentul “Sibiu 2007 Capitală Europeana” (decembrie 2005)

❖    06.12.2005 întâlnire la Bucureşti cu preşedinta IFUW-doamna Carine Henrottc Forsberg

2006

❖    04.01.2006 vizită împreună cu elevii Liceului de Arte Plastice la Casa de Bătrâni Sf. Maria din Popești-Leordeni, elevii au prezentat un spectacol, membrele ANFDUR au împărțit daruri

❖    22.02.2006 -vernisajul expoziţiei de pictură și grafică ale elevilor clasei a IX B de la Liceul N. Tonitza în holul Teatrului C.Nottara. Coordonatori Ileana Dragomirescu, Ileana Mustață

❖    07.03.2006 -participarea la comemorarea a 500 de ani de la atestarea localității “Mihai Bravu” -jud. Giurgiu:

a)întâlnire cu elevii clasei a IV a de la Șc. Gen. din comuna Mihai Bravu unde s-au distribuit cărți de către membrele ANFDUR

b)donarea unui tablou reprezentându-l pe marele domnitor, realizat de pictorița scenograf -membră de onoare ANFDUR, Eugenia Bassa Crâșmaru

c)prezentarea unui material cu tema” Ce este Uniunea Europeană?” în fața personalului Primăriei

❖    10.05.2006 -Conferinţa “Ce este U.E. si care sunt structurile acesteia”? pregătită de doamnele Marilena Ionescu, Ileana Mustață și Tatiana Molico, susținută de Tatiana Molico pentru personalul didactic de la Şcoala Petre Ispirescu din Bucureşti

❖    26.05.2006 – expoziţia ”În căutarea Imaginii…” cu lucrări ale elevilor Liceului N. Tonitza la Casa de Cultura Friedrich Schiller. Coordonatori Ileana Dragomirescu, Ileana Mustață

❖      Conferinţa “ România la un pas de aderare’’ la Liceul Ion Barbu -Giurgiu susținută de d-na prof. Angela Bucur

❖      11.08.2006 -participarea la comemorarea luptei de la Calugareni, parteneri: Primăria loc. Călugareni, Fundaţia “Mihai Viteazul” preşedinte dl Nicolaescu Emilian

❖      23.12.2006 “ Muzica iernii și a muntelui5‘ spectacol însoțit de expoziţie de pictură și grafică-Lucrări realizate de studenții Institutului de Arte Plastice ’’Nicolae Grigorescu’’

❖      D-na Juliela Mirea a fost numita C.I.R. și ne-a ținut la curent cu activitățile IFUW până în anul 2010

2007

♦♦♦ Sarbătorirea zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu cu recital de poezii susținut de către membrele ANFDUR și membrii Fundaţiei “Ileana Mustatză” la Aşezământul Social Adormirea Maicii Domnului din str. Toamnei în data de 15.01.2007. În încheiere s-au împarțit daruri membrilor așezământului.

❖      Sărbătorirea zilei de 8 Martie împreună cu membrii Comisiei metodice a consilierilor educaționali din Sectorul 1 și ai Fundaţia”Ileana Mustatză’’ la Restaurantul “Casa Elisabeta” din Bucureşti doamna Alexandrina Leordan, manager Zepter, a împărțit daruri din partea firmei. Întâlnirea s-a încheiat cu un “buchet” de cântece interpretate de Doina Ghițescu.

❖      Sărbătoririi a 100 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade, organizată de către ANFDUR și Asociaţia Renaşterea Neamului Românesc  la Muzeul Șuțu. Cu această ocazie preşedintele Asociaţiei Renașterea Neamului Românesc, d-nul Traian Badulescu-Suteanu și medicu Nicolae Milcoveanu au prezentat personalitatea și opera scriitorului Mircea Eliade. Acţiunea s-a incheia cu un program artistic susținut de Formaţia Licuriciu. Sponsorizarea a fost facută de d-na Ada Măldărăscu.

❖      Acţiune desfașurată la Şcoala Nr. 171 realizată de ANFDUR,  “Fundaţia Kinderbauernhof’ și Fundaţia “Ileana Mustatză”, ce a constat în vernisajul unei expoziţii tematice de primavară și spectacol oferit de copiii romi din Rusciori

❖      Expoziţie si spectacol de muzică și  poezie, organizat în parteneriat cu Liceul N. Tonitza, Fundaţia “Ileana Mustatză” și Casa de Cultură F. Schiller

♦  Prezentarea operei filozofului si scriitorului Mircea Eliade urmată de organizarea unui concurs cu tematica din opera acestuia organizat de ANFDUR, Colegiul Ec.”Hermes” și Asociaţia Culturală Renaşterea Neamului Românesc din București. Fundaţia “Ileana Mustază” a adus un omagiu scriitorului prin Expoziţia organizată de membrii fundaţiei, elevi și absolvenţi ai Liceului N. Tonitza.

❖      6-7 mai 2007 participarea la evenimentul “Zilele Europei “ organizat în localitatea Rusciori în parteneriat cu Fundaţia Kinderbauem , Fundaţia European House of Arts, Liceul N. Tonitza din Bucureşti, Liceul de Artă din Sibiu, cetățeni ai localității Rusciori, Primăria și Şcoala Generală din Localitatea LO AM NES, Liceul din localitatea Ocna Sibiului, Fundaţia Cliange of Live din Bucureşti si Orchestra filarmonică din Olanda

❖      22-29 mai Expoziţie cu lucrări de pictură și grafică ale elevilor de la Liceului N. Tonitza, cu subiectul “În căutarea imaginii“ la Casa de cultură F Schiller

❖      26 iun – participarea la simpozionul “Societatea Civilă -Element de implicare la integrarea României în UE” organizat de FDSC cu aportul USAID și European Centre for NOT PROFIT Law-la Business Center

❖      acţiuni ale filialei Sibiu: cursuri pentru şomeri cu teme de ingrijire persoane în vârstă; cursuri pentru elevi și tineri privind atitudinea față de droguri și fumat, participarea Ia seminarul organizat de direcţia de Munca Solidaritate Socială în Familie cu tema “Ziua Mondială a Familiei“

❖      acţiuni ale filialei Timişoara : curs de limba engleză urmat de 12 persoane la Universitatea Tibiscus în parteneriat cu Uniunea Fundaţia Augusta, dezbatere organizată în parteneriat cu Asociaţia Femeilor Antreprenor privind ”integrarea Europeană”, gestionarea fondurilor private pentru oameni de afaceri și IMM-uri , organizarea “Balul Speranţei “ în parteneriat cu Asociaţia Femeilor Antreprenor