contact
search
  Asociația Femeilor Universitare
  Asociația Femeilor Universitare

  Obiective și activități

  Art.7, Statutul Asociației Femeilor Universitare
  « În vederea realizării scopului, Asociația Femeilor Universitare are urmatoarele obiective:

  Implementarea principiilor Federației Internationale a Femeilor cu Diplomă Universitară (Graduated Women International- GWI și a University Women of Europe -UWE, perpetuând colaborarea între femeile cu diplomă universitară din toată lumea, fără deosebire de rasă, naționalitate, religie sau opțiune politică.
  Conștientizarea opiniei publice, atât la nivel național cât și la nivel internațional, asupra importanței sociale și profesionale a activităților desfășurate de femeile cu studii superioare și militarea pentru apărarea drepturilor tuturor femeilor.
  Participarea la eforturile pentru îmbunătățirea condiților sociale și educaționale ale femeilor din România.
  Crearea condițiilor optime pentru un schimb benefic de informații în toate domeniile în care își desfășoară activitatea femeile cu diplomă universitară, atât la nivel național cât și internațional.
  Militarea pentru un standard de viață ridicat pentru toate femeile, indiferent de nivel cultural, rasă, naționalitate, pentru promovarea, integrarea sau reintegrarea în viața profesională a femeilor.

  Art.8, Statutul Asociației Femeilor Universitare
  « Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociația Femeilor Universitare dezvoltă urmatoarele activități:

  Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, prezentări și întâlniri culturale, excursii cu tematică istorică cu prezență națională și internațională.
  Organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri și expoziții;
  Organizarea de întruniri temetice în colaborare cu comunitățile locale, organe ale administrației centrale și locale, organizați non-guvernamentale și alte entități juridice ori personalități notorii din diverse domenii de activitate;
  Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, bannere, ghiduri, hărți, pagini web, albume foto și alte materiale informative;
  Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice centrale și/sau locale, cu alte entități din cadrul sectorului privat și/sau cu alte organizații non-guvernamentale;
  Stabilirea de contacte și inițierea de colaborări atât pe plan intern cât și internațional;
  Inițierea de propuneri legislative, în condițile legii, privind legislația ce apără drepturile femeilor.
  Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării, în condițiile legii;
  Acordarea de sponsorizări și donații.
  Primul
  Istoric
  Organizatie non-guvernamentală care dorește să continue obiectivele
  Anterior
  Misiune si scop
  Scopul nostru este promovarea unei campanii de conștientizare, informare și apărare a drepturilor femeilor cu diplomă universitară.
  Istoric
  Organizatie non-guvernamentală care dorește să continue obiectivele
  Misiune si scop
  Scopul nostru este promovarea unei campanii de conștientizare, informare și apărare a drepturilor femeilor cu diplomă universitară.
  Obiective și activități
  Organizarea de cursuri de pregătire, conferințe, dezbateri publice, prezentări și întâlniri culturale cu prezență națională și internațională.
  Ultimul
  Consiliul director
  000
  010
  011
  012
  013
  014
  015
  016
  017
  019
  020
  021
  022
  023
  024
  026
  027
  028
  030
  031
  032
  033
  034
  035
  036
  037
  038
  039
  040
  041
  042
  043
  044
  045
  046
  047
  048
  049
  050
  051
  052
  053
  054
  055
  056
  scrollleft
  scrollright
  closebutton
  000
  010
  011
  012
  013
  014
  015
  016
  017
  019
  020
  021
  022
  023
  024
  026
  027
  028
  030
  031
  032
  033
  034
  035
  036
  037
  038
  039
  040
  041
  042
  043
  044
  045
  046
  047
  048
  049
  050
  051
  052
  053
  054
  055
  056
  scrollleft
  scrollright
  closebutton
  gb English
  gb English
  gb English
  gb English
  emptycaretup
  spinner