Obiective si activități

Art.7, Statutul Asociației Femeilor Universitare
« În vederea realizării scopului, Asociația Femeilor Universitare are urmatoarele obiective:

 1. Implementarea principiilor Federației Internationale a Femeilor cu Diplomă Universitară (Graduated Women International– GWI și a University Women of Europe -UWE, perpetuând colaborarea între femeile cu diplomă universitară din toată lumea, fără deosebire de rasă, naționalitate, religie sau opțiune politică.
 2. Conștientizarea opiniei publice, atât la nivel național cât și la nivel internațional, asupra importanței sociale și profesionale a activităților desfășurate de femeile cu studii superioare și militarea pentru apărarea drepturilor tuturor femeilor.
 3. Participarea la eforturile pentru îmbunătățirea condiților sociale și educaționale ale femeilor din România.
 4. Crearea condițiilor optime pentru un schimb benefic de informații în toate domeniile în care își desfășoară activitatea femeile cu diplomă universitară, atât la nivel național cât și internațional.
 5. Militarea pentru un standard de viață ridicat pentru toate femeile, indiferent de nivel cultural, rasă, naționalitate,  pentru promovarea, integrarea sau reintegrarea în viața profesională a femeilor.

Art.8, Statutul Asociației Femeilor Universitare
« Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociația Femeilor Universitare dezvoltă urmatoarele activități:

 1. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, prezentări și întâlniri culturale, excursii cu tematică istorică cu prezență națională și internațională.
 2. Organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri și expoziții;
 3. Organizarea de întruniri temetice în colaborare cu comunitățile locale, organe ale administrației centrale și locale, organizați non-guvernamentale și alte entități juridice ori personalități notorii din diverse domenii de activitate;
 4. Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, bannere, ghiduri, hărți, pagini web, albume foto și alte materiale informative;
 5. Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice centrale și/sau locale, cu alte entități din cadrul sectorului privat și/sau cu alte organizații non-guvernamentale;
 6. Stabilirea de contacte și inițierea de colaborări atât pe plan intern cât și internațional;
 7. Inițierea de propuneri legislative, în condițile legii, privind legislația ce apără drepturile femeilor.
 8. Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării, în condițiile legii;
 9. Acordarea de sponsorizări și donații.