Misiune si scop

Art.6, Statutul Asociației Femeilor Universitare

« Scopul asociației constă în promovarea unei campanii de conștientizare, informare și apărare, pe plan național și internațional, a drepturilor femeilor cu diplomă universitară, precum și de conștientizare a importanței sociale și profesionale a femeilor, de educare a tinerei generații în spiritual respectului față de normele morale și culturale, față de tradițiile poporului român precum și față de cultura universală.

De asemenea, Asociația Femeilor Universitare are ca scop promovarea și sustinerea unei campanii de apărare a drepturilor femeii și a egalității de șanse, cooperarea cu diverse entități juridice, guvernamentale ori non-guvernamentale, în scopul implementării legislației ce instituie și apără drepturile femeii și egalitatea de șanse. »

Asociația are ca scop implicarea activă în promovarea și conservarea tradițiilor și valorilor autentice romănești prin sprijinirea acțiunilor de  conștientizare a folclorului și identității naționale. Sprijinim valorile satului românesc.