Proiect GRUNDTVIG “Violența împotriva femeilor educate”November 13, 2013March 24, 2017Roxana Elena Petrescu

VIOLENŢA DOMESTICĂ ÎMPOTRIVA FEMEILOR EDUCATE
Program Grundtvig de învăţare pe tot parcursul vieţii

Asociaţia Femeilor Universitare participă, în calitate de partener, alături de organizaţii neguvernamentale din Germania, Slovenia, Suedia şi Finlanda la derularea programului „Violenţa domestică impotriva femeilor”.

De unde a pornit ideea dezvoltării acestui program?
Ideea derulării acestui program a pornit de la a XXI –a conferinţă trienală a Federaţiei Internaţionale a Femeilor Universitare  IFUW desfăşurată în Istanbul, Turcia, în periada 16 – 21 august 2013, a cărei temă a fost “Rolul femeii în atingerea unui viitor durabil: educaţia, urbanizarea, violenţa şi drepturile omului” în cadrul căreia una dintre temele  workshop-urilor organizate a fost “Cultura violenţei împotriva femeii ca o amenințare la adresa dezvoltarii durabile”
Un caz zguduitor care a fost prezentat în cadrul acestui workshop a fost unul petrecut în  Finlanda,  într-o familie de universitari, când soţul, care avea un nivel educat de educaţie, şi-a ucis soţia şi copiii minori, după care s-a sinucis. Ce l-a determinat să facă acest lucru a fost şi încă este un mister. Cum este posibil să se întâmple astfel de lucruri?

Tot în Finlanda au fost semnalate numeroase cazuri de violenţă domestică foarte triste şi terifiante  în familii de universitari.
Femeile cu un nivel înalt de educaţie refuză să discute despre această problemă.
Studiile arată că principala motivaţie pentru care acestea păstrează tăcerea este ruşinea, ca un sentiment general de umilinţă pe care ar resimţi-o dacă situaţia vieţii lor personale ar fi făcută publică.

Fără a încerca o discriminare pe temei de educaţie sau apartenenţă socială,  este important a analiza acest fenomen, cel puţin din două considerente speciale:
Este bine cunoscut rolul de model social al femeilor cu un înalt nivel de educaţie, al femeilor de carieră. Atitudinea acestora de a recunoaşte existenţa fenomenului dar mai ales de a se opune oricărei forme de violenţă ar putea constitui un motor al luptei generale împotriva oricărei manifestări de forţă ce s-ar putea regăsi într-un cuplu.

Un al doilea motiv constă în consecinţele pe care violenţa fizică asupra acestei categorii de femei le-ar avea asupra carierei. Studiile au demonstrate că deseori dacă nu întotdeauna, violenţa are ca efect regresul în cariera profesională ceea ce se răsfrânge asupra întregii vieţi sociale.
Dacă se vorbeşte în mod deschis despre violenţa domestică, aceasta va avea un impact mai mare asupra altor categorii de femei; aceasta va duce la prevenirea şi chiar la eliminarea totală a fenomenului din familiile universitare, în viitor.
Iată de ce, programul pe care îl derulăm îşi propune următoarele obiective:
1. Stabilirea unei vederi generale, de ansamblu, a problematicii violenţei împotriva femeilor educate în diferite ţări europene, într-o abordare din perspectiva mai multor discipline.
2. Aducerea împreuna, la un loc, a unor oameni din ţări diferite, de vârste diferite, cu apartenenţe, trecut/biografii culturale diferite şi cu variate studii universitare pentru a reflecta şi discuta asupra temei.
Vor fi puse în discuţie următoarele subiecte:
1. Care sunt primele semne ale violenţei domestice împotriva femeilor educate?
2. Ce tipuri de mecanisme de adaptare și supraviețuire au victimele?
3. Ce rol joacă educaţia soţului şi soţiei în cazurile de violenţă domestică?
În cadrul proiectului, Asociaţia Femeilor Universitare va colecta date statistice în privinţa actelor de violenţă şi va organiza conferinţe pe tema cunoaşterii legislaţiei naţionale în privinţa violenţei. Vor trebui colectate date utilizând diferite surse: legislaţie, informaţii personale (provenind de la poliţie, medici, psihologi, asistenţi sociali, reprezentanţi ai adăposturilor etc). Vom efectua interviuri suplimentare de fond cu experti din organizaţii nonguvernamentale şi guvernamentale care luptă împotriva violenţei domestice.

Dezbaterile şi întâlnirile cu profesionişti (medici, psihologi, sociologi), profesori şi elevi vor permite să crească gradul de conştientizare al luptei împotriva violenţei şi asupra asistenţei care trebuie acordată victimelor.
În paralel cu colectarea de date, vom efectua un scurt studiu pe baza unui chestionar dezvoltat de unul din partenerii proiectului, Zentrum für Konstruktive Erziehungswissenschaft .
Se vor organiza şase conferinţe internaţionale şi mai multe conferinţe naţionale pe această temă.

Obiectivele  proiectului  constau în a obţine  noi cunoştinţe, informaţii şi date statistice  despre acest fenomen trist, neplăcut şi de a disemina cele mai bune practici, de la ţară  la ţară, pentru a îl preveni.
Proiectul se axează deopotrivă pe studiul fenomenului întâlnit în rândul femeilor educate dar şi pe impactul violenţei domestice asupra copiilor acestora, ca victime colaterale ale violenţei domestice.
Programul se desfăşoară în periada octombrie 2013 – iulie 2015.
Din perspectiva valorii europene adăugate, programul încearcă să răspundă la următoarele întrebări:

  • Există diferenţe în ceea ce se înţelege prin “violenţa domestică” în ţările Uniunii Europene?
  • Pornind de la aceste diferenţe, care vor fi stabilite prin analize, vom formula recomandări despre cum să evităm, să prevenim sau să reducem cazurile de violenţă domestică;

Vom învăţa şi împărtăşi  bunele practici .
Ne propunem să adunăm  într-o broşură relatări despre acte de violenţă şi despre consecinţele acestora asupra victimelor.

De aceea, sub anonimat, vă adresăm provocarea de a ne trimite pe adresa noastră de e-mail asociatia_femeilor_universitare@yahoo.com poveştile dumneavoastră, pentru a le cuprinde în broşura amintită.

Vă asigurăm de confidenţialitatea deplină a corespondenţei şi de faptul că experienţa împărtăşită va putea ajuta toate acele femei care se confruntă cu fenomenul violenţei domestice, în încercarea de a stopa această stare de fapt.